‪Coralie Dorard‬ - ‪Google Academic‬

Colorectal cancer 5 fluorouracil, 5-FU - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context

Cancerul colorectal a fost responsabil pentru În general, prima apariţie a unei metastaze trebuie confirmată citologic sau histopatologic. Acest examen poate fi omis doar în cazul în care originea leziunilor este clară imaginea este compatibilă cu metastaze hepatice sau pulmonare, a apărut după ani de la diagnosticarea tumorii primare, la pacienţi cu risc crescut.

Navigare în articole

Evaluarea stării generale, a funcţiei diferitelor organe colorectal cancer 5 fluorouracil a patologiei asociate sunt factori determinanţi ai strategiei terapeutice la pacienţii cu neoplasm de colon, stadiul metastatic.

Stadializare si strategia terapeutica Pentru identificarea pacienţilor care pot beneficia de intervenţia chirurgicală cu viza potenţial curativa sunt necesare efectuarea examenului clinic, hemogramă, teste funcţionale hepatice şi renale, determinarea valorii antigenului carcinoembrionar, evaluare tomografică a toracelui şi abdomenului. Starea generală a pacientului inclusiv statusul de performanţă este un important factor pronostic şi predictiv.

colorectal cancer 5 fluorouracil

Se recomandă efectuarea suplimentară a altor evaluări necesare a fi făcute înaintea unor intervenţii chirurgicale ample toracice sau abdominale cu intenţie curativă. Examinarea FDG-PET poate furniza informaţii suplimentare valoroase în cazul leziunilor cu aspect incert şi poate identifica noi leziuni în cazul în care se planifică rezecţia metastazelor.

Alegerea opţiunii terapeutice optime trebui dezbătută în cadrul unei comisii multidisciplinare, mai ales dacă sunt diagnosticate metastaze potenţial rezecabile.

Translation of "5-FU" in Romanian

Tratament Intervenţia chirurgicală trebuie luată în considerare la pacienţii cu metastaze unice hepatice sau pulmonare. Rezecţia parţială paliativă a leziunilor nu pare a aduce beneficii.

  1. Fluorouracil - Wikipedia
  2. Article Introduction Colorectal cancer CRC is the third most common cancer in men and the second most common in women.
  3. The antiproliferative effects were evaluated using the MTT assay, apoptosis by flow cytometry, and RT-PCR-array technology was used to determine the major effects of the two chemotherapeutic drugs upon the most important genes involved in apoptosis.

Este în curs de evaluare utilitatea ablaţia cu radiofrecvenţă în asociere cu tratamentul sistemic, ca o terapie alternativă sau complementară rezecţiei chirurgicale a metastazelor hepatice, în cazul în care aceasta nu este posibilă sau completă. Chimioterapia perioperatorie trebuie administrată 3 luni şase cicluri înainte şi 3 luni după rezecţia chirurgicală a metastazelor.

Metastazele hepatice iniţial nerezecabile pot fi convertite la rezecabilitate după chimioterapie, iar în această situaţie trebuie luată în discuţie intervenţia chirurgicală de către o echipă multidisciplinară diminuarea doar a numărului de metastaze nu poate fi luată în considerare, deoarece majoritatea metastazelor care apar imagistic în remisiune completă conţin încă celule tumorale viabile.

Combinaţiile de chimioterapice sunt recomandate la pacienţii cu metastaze potenţial rezecabile.

colorectal cancer 5 fluorouracil

Există puţine date referitoare la combinaţia de trei medicamente citotoxice, dar acestea susţin o creştere a ratei de rezecabilitate după utilizarea combinaţiei 5-FU, oxaliplatin, irinotecan, deşi preocuparea privind toxicităţile limitează utilizarea acestui regim la cazuri atent selecţionate. Combinaţia dintre doua medicamente citotoxice asociate cu cetuximab la pacienţii fără mutaţii KRAS wild-type sau cu bevacizumab pare să crească rata de rezecabilitate a metastazelor hepatice iniţial nerezecabile.

Chimioterapia paliativă de linia I trebuie aplicată precoce şi constă din fluoropirimidine 5-Fluorouracil administrat intravenos sau fluoropirimidine orale în variate combinaţii si regimuri terapeutice.

Citate duplicat

Doua studii FOCUS şi CAIRO au arătat că combinaţia de chimioterapice nu a fost superioară tratamentului secvenţial, astfel încât iniţierea cu fluoropirimidine monoterapie rămâne un tratament viabil la pacienţi selecţionaţi, cu status de performanţă modificat I, B. Cu toate acestea, atunci când se doreşte obţinerea unui răspuns obiectiv ca de exemplu atunci când se are în vedere rezecţia chirurgicală a metastazelor combinaţia de agenţi chimioterapici rămâne opţiunea terapeutică cea mai bună IV.

Expunerea la toate cele trei medicamente fluoropirimidine, oxaliplatin, irinotecan în diferite secvenţe, conduce la cea mai lungă supravieţuire. Din acest motiv acest regim este mai rar utilizat în forma sa originală. Un regim colorectal cancer 5 fluorouracil doze mai mici, pare a fi mai puţin toxic, menţinându-şi totuşi eficienţa.

colorectal cancer 5 fluorouracil

Durata optimă a chimioterapiei în cancerul colorectal metastatic rămâne controversată. Există două opţiuni: chimioterapia se administrează o durată fixă de timp, fie se administrează până la progresie sau până la toxicităţi intolerabile.

MSI in patients with stage III colon cancer receiving 5-FU with or without oxaliplatin

Dacă apar toxicităţii cumulative sau dacă s-a obţinut controlul bolii, combinaţiile de chimioterapice se pot întrerupe, sau se pot ajusta dozele utilizate. Tratamentul de întreţinere cu fluoropirimidină în monochimioterapie după administrarea unei combinaţii chimioterapice prelungeşte DFS [I, B]. Reintroducerea regimurilor combinate se indică de obicei la momentul progresiei.

INTRODUCTION

Chimioterapia de linia a II-a este indicată pacienţilor cu status de performanţă bun. La pacienţii care progresează după monoterapia cu fluoropirimidine, linia a doua de tratament constă din asociere de oxaliplatin sau irinotecan. Bevacizumabul creşte supravieţuirea fără semne de progresie în combinaţie cu o fluoropirimidină plus oxaliplatin în prima linie de tratament a cancerului colorectal metastatic [I, B]. Tratamentul cu bevacizumab este grefat de câteva efecte adverse de clasă şi anume hipertensiune, proteinurie, tromboze arteriale, sângerări ale mucoasei, perforaţii ale mucoasei şi scăderea capacităţii de vindecare a rănilor.

Colorectal cancer 5- fu Colorectal cancer 5 fu, Colorectal cancer 5 fluorouracil - Romania Cancer Oranisations and Resources CancerIndex A HE sok olyan jótékony hatással rendelkezik, mint amilyen például a rákellenesség, gyomorfekély-ellenesség, gyulladás gátlás és antimikrobiális hatás, immunreakciók befolyásolása és egyéb aktivitás. Informaţiile despre medicament referitoare la medicamentul Erbitux au fost actualizate în scopul comunicării acestor informaţii importante vezi Anexa 1. În cazul excluderii din populaţia cu exon 2 al genei KRAS de tip sălbatic a pacienţilor cu mutaţii suplimentare la nivelul exonilor 2, 3 şi 4 ai genei NRAS şi la nivelul exonilor 3 şi 4 ai genei KRAS, rezultatele privitoare la eficacitate par să se îmbunătăţească. Severe Early-Onset Toxicities From 5-FU or Capecitabine detoxifiant colon A Canadian first for colorectal cancer treatment pastilele de vierme sunt ieftine și eficiente Negi ale mâinilor que es cancer bucal, condiloame în locuri intime la femei simptome tratamiento para oxiuros en perros.

Pacienţii cu vârsta peste 65 de ani, cu antecedente de evenimente trombotice au un risc şi mai mare de a face tromboze arteriale în timpul tratamentului cu bevacizumab. Nu există markeri moleculari validaţi, predictivi pentru răspunsul la tratamentul cu bevacizumab.

colorectal cancer 5 fluorouracil

Cetuximabul şi panitumumabul, anticorpii anti-EGFR, sunt eficienţi ca monoterapie în cancerul colorectal metastatic, refractar la chimioterapie. S-a arătat că cetuximabul creşte supravieţuirea pacienţilor chemorezistenţi, în comparaţie cu tratamentul suportiv BSC [I, B]. Studiul care a utilizat panitumumab nu a arătat o diferenţă în ceea ce priveşte supravieţuirea, deoarece designul studiului colorectal cancer 5 fluorouracil permis trecerea de pe un braţ pe altul.

colorectal cancer 5 fluorouracil